Naziv tvrtke:
Zubak Grupa d.o.o. poslovnica Varaždin
Sjedište tvrtke:
Ulica braće Krajanski 13
42000 Varaždin
Pravna forma:
Telefon:
+385 42 330166
Fax:
+385 42 330171
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
0927210
IBAN:
BIC:
GISA - broj: